Seria Nr. 3

1. Ce nume are Domnul Isus în cartea proorocului Maleahi ?
Răspuns: Soarele neprihanirii/dreptății (Maleahi 4:2) / Îngerul/Solul Legământului (Maleahi 3:1)

2. De câte ori este menționată în Biblie doica Rebecăi, nevasta lui Isaac?
Răspuns: De 2 ori (Genesa 24:59, 35:8)

3. Unde citim despre lacrimi în Biblie pentru prima dată, și pentru ultima dată?
Răspuns: Prima data: Judecători 21:2/ Ultima data: Apocalipsa 21:4

4. Câți oameni a ucis turnul din Siloam când a căzut?
Răspuns: 18 oameni (Luca 13:4)

5. Unde găsim scris ca David era prooroc?
Răspuns: Fapte 2:30

6. În ce limbi era scris pe cruce “Isus, Nazarineanul, Regele Iudeilor”?
Răspuns: În greacă, latină și ebraică (Luca 23:38 / Ioan 19:20)

7. Cum s-a numit persoana care a folosit pentru prima dată șaua (pentru călărie) în Biblie?
Răspuns: Avraam (Geneza 22:3)

8. Care fiica de preot s-a căsătorit cu un rege care a devenit lepros?
Răspuns: Ierusa (2 Imparati 15:32-33 / 2 Cronici 27:1)

9. Ce s-a întâmplat înainte de prăvălirea pietrei de la mormântul Domnului ?
Răspuns: S-a facut un mare cutremur (Matei 28:2)

10. Câți litri de smirnă și aloe a dus Nicodim pentru îmbălsămarea trupului lui Isus?
Răspuns: Aproape 100 de litri (Ioan 19:39)


Seria Nr. 2

1. Cine a scris prima scrisoare amintită în Biblie?
Răspuns: David (2 Samuel 11:14)

2. Sub ce copac s-a așezat Ilie în pustie?
Răspuns: Ienupăr (1 Împărați 19:4)

3. Pe vremea cui s-a împărtit pământul?
Răspuns: Peleg (Geneza 10:25 / 1 Cronici 1:19)

4. Ce cărti din Noul Testament nu se termină cu „Amin”?
Răspuns: Faptele Apostolilor și Iacov

5. Cum se numeau cei doi stâlpi de aramă ai Casei Domnului?
Răspuns: Iachin și Boaz (2 Cronici 3:17 / 1 Împărați 7:21)

6. Ce profet a avut vedenii/viziuni cu 2 ani înaintea unui cutremur de pământ?
Răspuns: Amos (Amos 1:1)

7. Cine a scris Psalmul 2?
Răspuns: David (Faptele Apostolilor 4:25-26)

8. Ce grad de rudenie era între Mardoheu și Estera?
Răspuns: Erau verișori (Estera 2:7)

9. Cine a coborât în mijlocul unei gropi pentru apă, unde a ucis un leu, într-o zi când căzuse zapada?
Răspuns: Benaia (2 Samuel 23:20 / 1 Cronici 11:22)

10. Ce persoane din Scriptură au postit 40 de zile?
Răspuns: Moise (Exod 34:28 / Deuteronom 9:9), Ilie (1 Împărați 19:8), Domnul Isus (Matei 4:1-2)

 

Fiecare răspuns corect însoţit de trimitere (referința biblică) este apreciat cu 10 puncte (cele corecte, dar fără referință, cu 8 puncte), iar răspunsurile incomplete, proporţional.

Close Menu